+90(216) 661-3018 +90(216) 661-3081

Onmet Yapı Dış Cephe Mantolama Blogları

Söve Ve Isı Yalıtımı

Söve Ve Isı Yalıtımı

02.08.2019 0 Bina Süslemeleri

Söve ve isı yalıtımı isı yalıtımı sağlar (eps için 0,040 w/m k), (karbonlu eps için 0,032 w/mk) akriliik esaslı polimer sıva sayesinde çimento esaslı sıvalar göre çekme mukavemetine dayanıklı olduğu için sıva filesi gerektirmez, hazır ısı yalıtım levhaları ve profilleridir. İstenilen ebat ve modellerde üretimi yapılabilmektedir. b1-e yangın sınıfındadır. alev yürütmez. yoğunluk 16-30 kg/m3 dür. İstenilen yoğunluklarda özel olarak da üretilebilir. uv dayanımı yüksektir. dış cephelerin yalıtımı ve başka bir adıyla mantolama tse 825'e uygun olarak iklim bölgesine göre istenilen kalınlıkta uygulanırsa %50 enerji tasarrufu sağlar. dış cephelerin tamamına uygulandığında ısı köprülerinin oluşumu engeller.  söve uygulandığı yerler yani yapılarımızın pencereleri [...]

Söve Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Söve Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

02.08.2019 0 Bina Süslemeleri

Söve uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.. dış cephe mimarisinde kullanılan selçuklu dan bugünlere gelen modellemeleri sövelerle binalarınıza yalıtımın yanısıra estetik ve değer katar. dış cephede birbirini tamamlayan söve, denizlik ve kat silmeleri, bütün ve detay arasında uyum, güzellik, gölge ve ışık etkileri yaratır. son yıllarda dış cephe süslemesine verilen önem kentlerimizde ayrı bir mimari değer yaratmıştır. sövenin teknik özellikleri ;  sövelerin uzunluğu 2 mtül elastik yüzey kaplaması mevcuttur. sövelerde yoğunluğu yüksek dns eps strafor kullanılmaktadır. sövelerin yüzeyi akrilik emülsyon esaslı kalsit dolgu bilişenli elastik  sıva ile kaplanmaktadır. ürünlerimiz su itici özelliğe sahip olmakla birlikte sıcak ve soğuk [...]

Enerji Verimliliği Kanunu

Enerji Verimliliği Kanunu

02.08.2019 0 Isı Yalıtımı

2 mayıs 2007 çarŞamba resmî gazete sayı : 26510 kanun enerjİ verİmlİlİĞİ kanunu kanun no. 5627 kabul tarihi : 18/4/2007 bİrİncİ bölüm amaç, kapsam ve tanımlar amaç madde 1 – (1) bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. kapsam madde 2 – (1) bu kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve [...]

Eps Xps Karşılaştırma

Eps Xps Karşılaştırma

02.08.2019 0 Isı Yalıtımı

Eps ve xps karŞilaŞtirma xps hammaddesi de eps gibi izolasyonda kullanılan, polistiren bazlı bir malzemedir. ülkemizde, bu iki malzeme arasında seçim yapılırken fiyat ve özellikler yeterince karşılaştırılmadan, kullanıcıların yanlış yöne sevk edilmesinden dolayı aralarındaki fark özellikle vurgulanmaktadır. eps ve xps'in aynı yoğunluktaki türlerinin ısı yalıtım özelliği çokyakmdır. buna karşın aynı yoğunluktaki eps,xps'e göre daha az maliyetlidir. buna ek olarak daha düşük yoğunluktaki malzemelerin seçilebileceği yerlerde,xps (belirli biryoğunluğun altında üretilemediği için) kullanılamamaktadır. bu durumda daha düşük yoğunluklu ve kalın eps kullanımı ile hem gerekli ısı yalıtımı sağlanmakta hem de büyük maliyet avantajları [...]

Söve Nedir

Söve Nedir

02.08.2019 0 Bina Süslemeleri

Söve nedir? söve geçmişten günümüze kadar taş,mermer,ahşap gibi farklı malzemelerden kullanılmış olup günümüzde yoğun olarak strafor tercih edilmektedir. yalıtım ve bina süslermelerinde straforun tercih edilmesinin en büyük nedeni fiyat yalıtım performansının çok yüksek olması ve bunun yanı sıra lojistik,statik ve uygulama kolaylığı gibi faktörleri bir arada sunmaktadır.cephenizde uygulanacak olan söve ebatları ne kadar büyük olurlarsa olsunlar yapıya ek bir yük bindirmediğinden yapının statiğini etkilememektedir bu nedenle precast muadili uygulamaları karkas uygulamasına gerek kalmaksızın uygulama kolaylığı sağlamakta ve sınırsız tarihi mimari çalışmalar ile yapılarınıza değer katmaktadır. söve nerelerde kullanılır? söve pencere balkon gibi bölümlerde doğrama [...]

Mantolama Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Mantolama Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

02.08.2019 1 Mantolama

Cephelerde yapılacak olan kara sıva yatay ve düşey terazisinde ve gönyesinde olmalıdır.    bu uygulamayı gerçekleştirebilmek için cephelere mastar aralığında yatay ve düşey terazisinde ve gönyesinde ano çekilir ve anolar arası boşluklar doldurularak uygulama tamamlanmalıdır. köşelerde ve merkezlerde ise ip çekilerek uygulama yapılacak alanlar aynı hizaya getirilir. brüt beton yüzeylere astar sürülür. ( iç ve dış cephede )   eps levhalar  yapıştırma yolu ile şaşırtmalı olarak cepheye tutturulur. cepheye yapıştırma işleminde uzun mastarlar kullanılması levha yüzeylerinin bitişleri aynı hizada olması açısından önemlidir. böylelikle levhaların ortasında veya kenarlarında içe veya dışa doğru şişme, kırılma ve bunun gibi [...]

Isı Yalıtımının Faydaları

Isı Yalıtımının Faydaları

02.08.2019 0 Isı Yalıtımı

Isı yalıtımının faydaları nelerdir? isı yalıtımı yapılmasıyla, binadan dışarıya olan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır, dolayısıyla ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. bu azalma miktarı, binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle birlikte %50 - %70 arasındadır. yani yalıtımsız bir eviniz varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda 100 birim yakıt tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime düşürebilirsiniz. başka bir ifadeyle ayda 100 tl yakıt faturası yerine, ayda 50 tl hatta 30 tl fatura ödersiniz. isı yalıtımlı duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve [...]

Dış Cephe Mantolama Faydalımıdır?

Dış Cephe Mantolama Faydalımıdır?

02.08.2019 0 Mantolama

Dış cephe mantolama faydalımıdır? mantolama, yapıları oluşturan malzemelerin ısı iletkenliğiden dolayı binalarda oluşan ısı kaybını önlemek amaçlı yapılmaltadır. yapıların iç cephelerinden de mantolama yapılsada kat aralarında ısı köprüleri oluşacağından doğru uygulama binanın dışından yapılan ve tüm binaya yapılan uygulamardır. mantolamada kullanacağınız malzemelerin bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre doğru kalınlıkta seçilmesi azemi önem arz etmektedir. kullanılcak malzemenin kalınlığı ile doğru orantıda yalıtım elde edilecektir.seçilecek malzemlerin tse825 binalarda isı yalıtım kuralları standartı' na uyugun malzemeler tercih ediniz. isı yalıtımı ile düşün ısınma ve suğutma giderleriniz aile bütçesine, daha kullanılan enerji kaynakları ile daha az karbonmonoksit salınımı ile çevre [...]

Eps Nedir?

Eps Nedir?

02.08.2019 0 Isı Yalıtımı

eps nedir ?  eps'nin tanimi :                                                                              eps (expanded polistiren) - sert köpük petrolden elde edilen termoplastik bir yalıtım malzemesidir.  bünyesinde bulunan çok sayıdaki (1 m3 eps de 3-6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücrelerinde durgun hava hapsolmuştur. mükemmel ısı yalıtımını bu gözenekler sağlar. malzemenin %98'i havadır. bu nedenle çok hafif bir malzemedir. genel olarak 10-30 kg/m3 yoğunluklarında üretilir. dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımını sağlayan malzemelerden biri olan eps, ayrıca öteki malzemelerden daha ekonomik olması ile de tercih edilmektedir.   "5 cm. eps" ye eŞdeĞer kalinlikta  bazi yalitim ve yapi malzemelerİ :             [...]

Dış Cephe Mantolama Nasıl Yapılır?

Dış Cephe Mantolama Nasıl Yapılır?

29.10.2018 0 Mantolama

Dış cephe mantolama nasıl yapılır? [...]