+90(216) 661-3018 +90(216) 661-3081

Isı Yalıtımı, Mantolama Isı Yalıtımı

Enerji Verimliliği Kanunu

Enerji Verimliliği Kanunu

02.08.2019 0 Isı Yalıtımı

2 mayıs 2007 çarŞamba resmî gazete sayı : 26510 kanun enerjİ verİmlİlİĞİ kanunu kanun no. 5627 kabul tarihi : 18/4/2007 bİrİncİ bölüm amaç, kapsam ve tanımlar amaç madde 1 – (1) bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. kapsam madde 2 – (1) bu kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve [...]

Eps Xps Karşılaştırma

Eps Xps Karşılaştırma

02.08.2019 0 Isı Yalıtımı

Eps ve xps karŞilaŞtirma xps hammaddesi de eps gibi izolasyonda kullanılan, polistiren bazlı bir malzemedir. ülkemizde, bu iki malzeme arasında seçim yapılırken fiyat ve özellikler yeterince karşılaştırılmadan, kullanıcıların yanlış yöne sevk edilmesinden dolayı aralarındaki fark özellikle vurgulanmaktadır. eps ve xps'in aynı yoğunluktaki türlerinin ısı yalıtım özelliği çokyakmdır. buna karşın aynı yoğunluktaki eps,xps'e göre daha az maliyetlidir. buna ek olarak daha düşük yoğunluktaki malzemelerin seçilebileceği yerlerde,xps (belirli biryoğunluğun altında üretilemediği için) kullanılamamaktadır. bu durumda daha düşük yoğunluklu ve kalın eps kullanımı ile hem gerekli ısı yalıtımı sağlanmakta hem de büyük maliyet avantajları [...]

Isı Yalıtımının Faydaları

Isı Yalıtımının Faydaları

02.08.2019 0 Isı Yalıtımı

Isı yalıtımının faydaları nelerdir? isı yalıtımı yapılmasıyla, binadan dışarıya olan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır, dolayısıyla ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. bu azalma miktarı, binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle birlikte %50 - %70 arasındadır. yani yalıtımsız bir eviniz varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda 100 birim yakıt tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime düşürebilirsiniz. başka bir ifadeyle ayda 100 tl yakıt faturası yerine, ayda 50 tl hatta 30 tl fatura ödersiniz. isı yalıtımlı duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve [...]

Eps Nedir?

Eps Nedir?

02.08.2019 0 Isı Yalıtımı

eps nedir ?  eps'nin tanimi :                                                                              eps (expanded polistiren) - sert köpük petrolden elde edilen termoplastik bir yalıtım malzemesidir.  bünyesinde bulunan çok sayıdaki (1 m3 eps de 3-6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücrelerinde durgun hava hapsolmuştur. mükemmel ısı yalıtımını bu gözenekler sağlar. malzemenin %98'i havadır. bu nedenle çok hafif bir malzemedir. genel olarak 10-30 kg/m3 yoğunluklarında üretilir. dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımını sağlayan malzemelerden biri olan eps, ayrıca öteki malzemelerden daha ekonomik olması ile de tercih edilmektedir.   "5 cm. eps" ye eŞdeĞer kalinlikta  bazi yalitim ve yapi malzemelerİ :             [...]