+90(216) 661-3018 +90(216) 661-3081

Dış Cephe Mantolama, Bina Mantolama Blogları

Mantolama Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Mantolama Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

02.08.2019 1 Mantolama

Cephelerde yapılacak olan kara sıva yatay ve düşey terazisinde ve gönyesinde olmalıdır.    bu uygulamayı gerçekleştirebilmek için cephelere mastar aralığında yatay ve düşey terazisinde ve gönyesinde ano çekilir ve anolar arası boşluklar doldurularak uygulama tamamlanmalıdır. köşelerde ve merkezlerde ise ip çekilerek uygulama yapılacak alanlar aynı hizaya getirilir. brüt beton yüzeylere astar sürülür. ( iç ve dış cephede )   eps levhalar  yapıştırma yolu ile şaşırtmalı olarak cepheye tutturulur. cepheye yapıştırma işleminde uzun mastarlar kullanılması levha yüzeylerinin bitişleri aynı hizada olması açısından önemlidir. böylelikle levhaların ortasında veya kenarlarında içe veya dışa doğru şişme, kırılma ve bunun gibi [...]

Dış Cephe Mantolama Faydalımıdır?

Dış Cephe Mantolama Faydalımıdır?

02.08.2019 0 Mantolama

Dış cephe mantolama faydalımıdır? mantolama, yapıları oluşturan malzemelerin ısı iletkenliğiden dolayı binalarda oluşan ısı kaybını önlemek amaçlı yapılmaltadır. yapıların iç cephelerinden de mantolama yapılsada kat aralarında ısı köprüleri oluşacağından doğru uygulama binanın dışından yapılan ve tüm binaya yapılan uygulamardır. mantolamada kullanacağınız malzemelerin bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre doğru kalınlıkta seçilmesi azemi önem arz etmektedir. kullanılcak malzemenin kalınlığı ile doğru orantıda yalıtım elde edilecektir.seçilecek malzemlerin tse825 binalarda isı yalıtım kuralları standartı' na uyugun malzemeler tercih ediniz. isı yalıtımı ile düşün ısınma ve suğutma giderleriniz aile bütçesine, daha kullanılan enerji kaynakları ile daha az karbonmonoksit salınımı ile çevre [...]

Dış Cephe Mantolama Nasıl Yapılır?

Dış Cephe Mantolama Nasıl Yapılır?

29.10.2018 0 Mantolama

Dış cephe mantolama nasıl yapılır? [...]